VOL.142气质长裙美女海边唯美写真[46P]_冯木木_嗲囡囡

VOL.142气质长裙美女海边唯美写真[46P]_冯木木_嗲囡囡

此方又用以治水肿,而其功效又不止此也。而其开通经络,透达关节之力,实远胜于他药也。

筹思良久,为立逍遥散方。因羚羊角善解热毒,又为平肝之妙药也。

遂治以葱白熨法,觉腹中松畅,且时作开通之声。遂为制此汤,服之一剂,心中热去,数剂后转觉凉甚。

若服后仍无甚效,可用药汤,送制好马钱子二分。薪用苇薪,取其能畅发肾气上升,以接引心气下降,而交其阴阳也。

蓬砂之性凉而滑,能通利肺窍,儿茶之性凉而涩,能安敛肺叶。其脉弦硬而长,左部尤甚。

其方,即前方加甘遂末二钱,将他药煎好,调药汤中服。翌日仍用此方,恐作胀满,又于所服粥中调入西药百布圣六分,又治一未周岁小孩,食乳即吐,屡次服药亦吐出,囟门下陷,睡时露晴,将成脾风。

Leave a Reply